Aleksandar Carić Zar (Portugal/Italija/Srbija)

Aleksandar Carić Zar

Ulični umetnik svetskog renomea, Novosađanin sa stalnom adresom u Portugalu i povremenom u Italiji, multiinstrumentalista, kreativac i svestran stvaralac, Aleksandar Carić Zar će nastupiti na balkonu kuće u Štrosmajerovoj ulici u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave na samom početku programa drugog dana ovogodišnjeg Festivala uličnih svirača. Spletom svojih kompozicija uz mandolinu i glas, on će ukazati na romantičnu stranu baroknog Gradića i njegove potencijale za buduće uređenje i buđenje.

Popularni Zar je nezaobilazno ime na svetskoj mapi ulične umetnosti, učesnik svih bitnijih buskers festivala u svetu, prijatelj i saradnik većine drugih pripadnika ove kulturne grane i tvorac brojnih umetničkih projekata iz tog domena, i šire. Rođeni Novosađanin sa zavidnom karijerom pesnika, foto-umetnika i muzičara, od raspada SFRJ živi najpre u Rimu, gde aktivno učestvuje u brojnim muzičkim projektima i u uličnom pozorištu. Poslednjih godina je aktivnosti vezao za Portugal, gde uspešno rukovodi projektom Orquestra Criativa, zasnovanom na umetničkoj edukaciji, kreativnom pristupu izradi instrumenata od odbačenih materijala i nastupima velikog sastava građana-amatera. Na Festivalu ulčnih svirača u Novom Sadu je prisutan od samog početka, kao selektor inostranog programa i stalni-povremeni učesnik. Zar je oličenje ulične umetnosti i njen doajen na ovim prostorima, pa njegov nastup nikako ne treba propustiti.