Dualizam (Budimpešta/Mađarska)

Dualizam

Performans „Dualizam“ umetničke trupe Vulkai iz Budimpešte biće održan u petak u 22.30 časova na Vojnom igralištu u Podgrađu, desno od Beogradske kapije. Ova jedinstvena scenska igra deo je projekta „Pokreni promenu, budi promena!“ u realizaciji udruženja Scenatorija, kao deo programa ovogodišnjeg Festivala uličnih svirača u podnožju Petrovaradinske tvrđave.

Vulkai je multimedijalni studio specijalizovan za umetnost i performans, a čine ga Agneš Đere i Danijel Šivinjski, koji i igraju u komadu „Dualizam“. Ovaj performans je egzistencijalna dilema, u kojoj se sukobljavaju sadašnji doživljaji i nekadašnja sećanja. Osnovna ideja je da se prikaže tenzija između gradskog života i duše koja teži za mirom, kao i između bliskomodernog i dalekotradicionalnog.