Igor Antić (Pariz/Francuska)

Igor Antić

Muzičko-vizuelni projekat „Preobličavanje“ Igora Antića biće dao stalnih postavki na ovogodišnjem Festivalu uličnih svirača. Dva ipo metra visoka skulptura crvene petokrake, srpa i čekića, osim vizuelne poruke koju šalje, poslužiće ujedno i kao muzički instrument na kome će tokom postavke svirati perkusionista Filip Đurović iz Novog Sada.

Antić je likovni umetnik rođen u Novom Sadu 1962. godine, ali već skoro tri decenije živi i radi u Parizu. Pri slušanju muzičkog dela, njega prvenstveno interesuje sklop zvuka i forme instrumenta koji je proizveo taj zvuk, tačnije „estetska prezentacija“ instrumenta kao integralnog dela muzičke celine. U „Preobličavanju“ su simboli socijalizma i komunizma dobili formu muzičkih instrumenata, a poenta zvučnog performansa koji očekuje posetioce Festivala biće pokušaj da se dobiju odgovori na pitanja kakvi zvuci bi najviše odgovarali estetskoj prezentaciji tih instrumenata, a da oni ne budu puka reprodukcija muzike iz istorije socijalizma, kao i kakav novi sklop bi sviranje na ovim instrumentima moglo da proizvede.