Interactive Bubble Wall (Novi Sad/Srbija)

Interactive Bubble Wall

Umetnička instalacija Interactive Bubble Wall je jedinstvena tačka Festivala uličnih svirača koja posetiocima pruža mogućnost da ujedno budu i učesnici u programu. Delo Jovana Jeftića će u Podgrađu biti izloženo u petak i subotu na stepeništu pored crkve Svetog Jurja, kao deo projekta „Pokreni promenu, budi promena!“ udruženja Scenatoria iz Petrovaradina.

Instalacija će posetiocima omogućiti jedinstvenu interakciju sa elementima unutar digitalne aplikacije, pri čemu će se stvarati određeni akordi, a kao rezultat će se dobijati jednostavne, ali ujedno i jedinstvene kompozicije, koje će zavisiti od broja učesnika u datom trenutku. Jovan Jeftić je student master studija arhitekture na smeru za digitalne tehnike, dizajn i produkciju u arhitekturi i urbanizmu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.