Katarina i Ljubica trio (Beograd/Srbija)

Katarina i Ljubica trio

Lepa i ozbiljna muzička priča na Festival uličnih svirača dolazi iz Beograda, sa klavirom Katarine Ranković i violinom Ljubice Damčević. Originalna mešavina balkanskog melosa sa savremenim džezom i klasikom je podloga na kojoj kreiraju svoje nastupe kao mešavinu muzike, literature, glume, plesa i vizuelnih umetnosti, uvek tragajući za uzajamnim razumevanjem i lepotom u datim trenucima.

Visokoobrazovane mlade muzičarke iz Beograda se kao tim pojavljuju od 2013. godine. U skladu sa interesovanjima razvijale su i sopstveni autorski izraz, a širina njihovih umetničkih dometa ogleda se i kroz saradnje sa raznovrsnim umetnicima, poput etno-džezera Luisa, operske dive Katarine Jovanović i DJ  Vida Marjanovića. Raznolika su i mesta na kojima su nastupale, od „hrama“ klasične muzike „Kolarca“, do Muzeja nauke i tehnologije, te Džez festivala u Švajcarskoj. U slobodno vreme, muzički su obojile i pozorišnu predstavu „Mali princ“, kao i kratkometražni film „Cleaner“. Njihov nastup u Podgrađu biće upotpunjen gostovanjem perkusioniste Petra Zorkića.