Ne spuštaj roletne (Novi Sad/Srbija)

Ne spuštaj roletne

Aktuelan projekat „Ne spuštaj roletne“ neformalnog udruženja građana Busybeesns ima veliki udeo u nastojanjima da se revitalizuje oronulo petrovaradinsko Podgrađe, što je ujedno i glavna ideja ovogodišnjeg Festivala uličnih svirača. Selidba ove manifestacije u tu sredinu poklopila se sa nastojanjima udruženja, a projekat će imati kulminaciju upravo u vreme održavanja Festivala.

„Ne spuštaj roletne“ je projekat baziran na „zelenim“ idejama, u duhu davanja doprinosa životnoj sredini Gradića i njenom povratku u moderne tokove razvoja iz kojih je trenutno izopštena. Cilj projekta je nastojanje da se taj prostor humanizuje kroz umetničke instalacije napravljene od cveća i biljaka, kao i kroz kreativno uređenje javnih površina, balkona i prozora, koje će stanovnici podnožja Petrovaradinske tvrđave realizovati zajedbno sa umetnicima. Želja kreatora projekta je da posetioci Podgrađa tokom Festivala, a i inače, uoče lepotu cvetnih skulptura i drugih umetničkih instalacija i tako postanu svesni brojnih skrivenih potencijala koje poseduje ovaj deo grada. U projekat su uključeni i studenti scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka, kao i pejzažne arhitekture na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, čiji će najuspeliji radovi biti izvedeni na licu mesta. Kao najveću vrednost projekta, autori ističu nastojanje da se stvori zajednica građana čiji je duh iščezao iz Podgrađa, uz njihovo umrežavanje, zajedničku brigu o sredini i nastavak dijaloga o budućnosti ove lepe, a nedovoljno iskorišćene gradske četvrti.