Spencer Byles (Francuska/Engleska)

Spencer Byles

Konceptualni i sajt specifik umetnik Spensera Bejls koji svoje objekte pravi isključivo od materijala nađenih u šumi, će tokom Festivala uličnih svirača konstruisati skulpture u duhu oplemenjivanje Gradića i njegove reaktualizacije. Gostovanje ovog engleskog skulptora sa stalnim mestom boravka u Francuskoj plod je saradnje između Festivala i udruženja građana Fruškać, koje se bavi očuvanjem kulturnih, istorijskih i prirodnih resursa Fruške gore.

Bejls je engleski umetnik koji napušta grad i odlazi u šumu gde iznova, na tajanstven način dovodi u pitanje odnos prirodnog i kulturnog, proizvodeći na za njega posebnim mestima objekte od materijala koje nalazi u šumi. Duboke nenastanjene prašume on doživljava kao mesta na kojima se čoveku otvara svih pet čula, čije zakržljalosti zaljubljenici u beton i staklo nisu ni svesni. U šumama on i ostavlja svoje skulpture od granja, lišća, kore, zemlje, cveća i drugih prirodnih materijala, kao bezimene ali duboko sugestivne objekti koji posmatrača primoravaju na preispitivanje odnosa prema kulturi, politici, svetu, okruženju, ekologiji i umetnosti.

Poslednjih godina Spenser se sa porodicom nastanio u jednom malom selu na obroncima šuma u regiji La Colle Sur Loup u Francuskoj, gde na preko dvadeset za njega važnih mesta istovremeno kreira potpuno različite objekte, bez ikakvog prethodnog planiranja, oslanjajući se na intuiciju i vibriranje tog konkretnog mesta. Slično iskustvo očekuje i posetioce Podgrađa tokom Festivala uličnih svirača od 1. do 3. septembra.

spencer 2

spencer 3