Sutton Beres Culler (Sijetl/SAD)

Sutton Beres Culler

Tri upadljive crvene strelice, prikačene na leđa umetnika obučenih u belo, sasvim sigurno će biti zapažen detalj ovogodišnjeg Festivala uličnih svirača. Umetnička trupa iz Amerike na taj način želi da ukaže na svoje viđenje ključnih tački u Podgrađu tokom manifestacije, kao što su arhitektonski objekti, nastupi drugih umetnika ili neko od posetilaca, i još mnogo toga više…

Saton Bereš Kaler je trojac vizionara i savremenih urbanih artista sa krajnjeg severozapada SAD, čiji se rad bazira na galerijskim postavkama, instalacijama, performansima i drugim javnim projektima. Ideja njihovih aktivnosti je pozitivna provokacija spontano izabranog auditorijuma, na bazi identiteta, percepcije i instinkta, sa poentom da nije sve baš onako kako izgleda na prvi pogled. Od svečane povorke do zatvaranja Festivala, oni će biti prisutni u svakom segmentu Gradića. Gostovanje ove trupe omogućeno je u saradnji sa asocijacijom Kulturanova iz Novog Sada, koja se bavi popularizacijom i afirmacijom duha umetnosti i urbane kulture sa podizanjem svesti o svim relevantnim pitanjima u društvu.