Novi festival, novi koncept

Ovogodišnji, 16. Festival uličnih svirača biće održan od 1. do 3. septembra u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, u Novom Sadu; kada će kao i svake godine duhom ulične umetnosti i kulturom svojih sredina umetnici iz zemlje, regiona i sveta probuditi novu, svežu energiju grada.

Festival će ove godine biti na novoj lokaciji – u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, kako bismo se još više približili elementarnim ciljevima ove manifestacije, kao što su: oplemenjivanje ulice i uopšte gradskih prostora koji nose vredno graditeljsko nasleđe, a sada i kroz decentralizaciju kulturne ponude i specifičan kulturni doprinos lokalnoj zajednici. Ovakva odluka prirodan je dakle nastavak razvoja Festivala, a doneli smo je nakon niza razgovora i konsultacija sa partnerima i prijateljima festivala. Decenijama se suočavamo sa problemom da kroz Gradić prolazimo samo da bismo stigli do tvrđave, a moglo bi biti potpuno drugačije! Zamišljamo Podgrađe koje bi moglo biti uređen barokni gradić na Dunavu, sa duhom i ambijentom koji još uvek čuva, neguje i oslikava vreme kada je nastao – rani 18. vek. Ušuškane, gusto zbijene kućice sređenih fasada i uske ulice sa krupnom kaldrmom, prelepa crkva podno monumentalnih zidina i čuvena Beogradska kapija, sami po sebi podstiču romantična osećanja i nagone na umetnost i avanturu. Moglo bi biti mesto susreta umetnika i starih zanatlija, mesto ka kojem gravitiraju rafinirani gastronomi, u kojem se rađaju ljubavi, nastaju prve fotografije dece koja jure golubove, gde turisti ne stižu da se popnu na tvrđavu, mesto koje nadahnjuje pesme.

Festival je oduvek težio ka čistim, akustičnim i kamernim prostorima koji omogućavaju intimniji kontakt između izvođača i publike. Stoga smatramo da su ambijenti Podgrađa izuzetno pogodni za ovakvu vrstu dešavanja jer doprinose stvaranju neposredne veze između kulturnog nasleđa, javnog prostora, ulične izvođačke umetnosti i posetilaca.

Kao i prethodnih 15 godina u programu će učestvovati izvođači iz Srbije, regiona, Evrope, Amerike i drugih geografski udaljenih država, a činiće ga muzički nastupi, performansi, ambijentalne predstave, filmske i video projekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru ali i radionice, konferencije, predavanja, organizovani obilasci… Međutim, koncepcija programa delom će se razlikovati od prethodnih godina jer će prostori u kojima će se program realizovati imati neuporedivo važniju ulogu u projektu, što znači da ćemo program u velikoj meri prilagođavati lokacijama, a ne obrnuto. Upravo će izabrani prostor Podgrađa i Barutane biti polazna i ključna tačka na kojoj će se festival graditi, a izvođači i publika biće aktivni učesnici ne samo događaja već i konkretnih kulturnih promena čiji će festival biti deo.

Ovogodišnji, 16. Festival uličnih svirača biće održan od 1. do 3. septembra u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, u Novom Sadu.

Festival će se truditi da tokom koncipiranja i realizacije programa u što većoj meri koristi već postojeću infrastrukturu Podgrađa, i uključi mnogobrojne lokalne organizacije, preduzeća i pojedince sa ciljem da se aktivnosti festivala prilagode realnim potrebama zajednice i da se stanovnici aktivno uključe u projekat.

Mnogi partneri i prijatelji već su se uključili pa je novi koncept, program i izgled ovogodišnjeg festivala osmišljen u saradnji sa udruženjima Scenatoria i Suburbium iz Petrovaradina, i Fakultetom tehničkih nauka (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju).

Lokacije na kojima će se događati festival biće:

  • Beogradska ulica,
  • Trg vladike Nikolaja,
  • Štrosmajerova ulica sa bočnim uličicama,
  • Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvrđave), i
  • Barutana “Josif” sa okolinom.

Festival uličnih svirača će ovogodišnjim izmeštanjem na novu lokaciju, pružiti priliku umetnicima, posetiocima, lokalnom stanovništvu i gradu uopšte, da uzmu aktivno učešće u kreiranju nove umetničke i urbane sredine, kakvu svi želimo i koja nam je, pre svega – neophodna. Izgradimo novi Festival i budimo, svi zajedno, deo jedne nove priče koja otvara niz mogućnosti za budućnost naše urbane zajednice.

Mi gradimo grad jer mi ovde živimo!